Stolarz, A. (2021). Gdzie opada żelazna kurtyna? Granice i mit Europy Środkowej we współczesnej eseistyce i historiografii europejskiej. Politeja, 13(2 (41), 139–160. https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.08