Węc, J. J. (2021). Debata nad nową strategią bezpieczeństwa zewnętrznego na forum instytucji i organów Unii Europejskiej w latach 2012-2015. Politeja, 13(2 (41), 211–236. https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.12