Pluta, N. (2015). Marzena Chrobak, Między światami. Tłumacz ustny oraz komunikacja międzykulturowa w literaturze odkrycia i konkwisty Ameryki: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, 290 s. [Entre mundos. El intérprete y la comunicación intercultural en la literatura del descubrimiento y la conquista de América]. Politeja, 12(6 (38), 257–262. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.38.18