Antoszewski, A. (2015). Normatywne i empiryczne teorie demokracji. Politeja, 12(4 (36), 119–131. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.07