Karwat, M. (2015). Metodologiczne dylematy i pułapki pojęcia polityczności. Politeja, 12(4 (36), 133–153. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.08