Sasińska-Klas, T. (2015). Najnowsze wyzwania w metodologii i badaniach w zakresie nauk społecznych. Politeja, 12(4 (36), 165–179. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.10