Kaźmierczak, M. (2015). Hipertekst jako medium postpamięci: Uwagi na przykładzie wpisów dotyczących Holokaustu na stronach serwisu twitter.com. Politeja, 12(3 (35), 71–89. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.06