Rytel, G. (2015). Czas zawarty w przestrzeni: Architektura współczesnych założeń upamiętających. Politeja, 12(3 (35), 133–141. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.10