Okupnik, M. (2015). "Czy to jest zamiast, w zastępstwie zagłady?": O postpamięci w sytuacji śmiertlenej choroby. Politeja, 12(3 (35), 157–169. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.12