Thiel-Jańczuk, K. (2015). Między nieobecnością a obrazem: Taktyki pamięci we współczesnej francuskiej literaturze po-holokaustowej. Politeja, 12(3 (35), 201–212. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.15