Dąbrowska, A. (2015). William Szekspir w postpamięciowym dyskursie o zagładzie. Politeja, 12(3 (35), 213–225. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.16