Sołdra-Gwiżdż, T. (2015). Pamięć przeszłości jako bagaż czy grupowa duma? Postawa młodego pokolenia przesiedleńców z kresów wschodnich II Rzeczypospolitej wobec rodzinnej pamięći przeszłości. Politeja, 12(3 (35), 281–294. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.21