Sobolewska-Myślik, K. (2015). Małgorzata Myśliwiec, Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 463. Politeja, 12(3 (35), 465–471. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.29