Kirpsza, A. (2015). Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony. Doświadczenia i nowe wyzwania, red. Józef M. Fiszer: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011, ss. 378. Politeja, 12(3 (35), 473–477. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.30