Bujwid-Kurek, E. (2018). Państwa o proweniencji jugosłowiańskiej w procesie rozszerzania Unii Europejskiej – refleksja politologiczna. Politeja, 15(3(54), 5–15. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.01