Fiszer, J. M. (2018). Czy Brexit przyspieszy rewizję traktatu lizbońskiego i uratuje Unię Europejską?. Politeja, 15(3(54), 17–43. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.02