Molo, B. (2018). Regulacje na rzecz bezpieczeństwa dostaw i w sytuacjach kryzysowych przed i po wejściu w życie traktatu z Lizbony na przykładzie zaopatrzenia w gaz ziemny. Politeja, 15(3(54), 65–78. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.04