Kosowska‑Gąstoł, B. (2018). Wpływ traktatu lizbońskiego na europejskie partie polityczne. Politeja, 15(3(54), 93–105. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.06