Sieklucki, D. (2018). Zasady kształtowania reprezentacji politycznej w Parlamencie Europejskim w świetle regulacji traktatu z Lizbony. Politeja, 15(3(54), 121–133. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.08