Curyło, B. (2018). „Dyplomatyczna Republika Europy”? Rozważania na temat wpływu wybranych rozwiązań lizbońskich na dyplomację UE w multilateralnym środowisku międzynarodowym. Politeja, 15(3(54), 147–161. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.10