Galent, M. (2018). Kryzys systemowy strefy euro w cieniu traktatu z Maastricht i traktatu z Lizbony. Politeja, 15(3(54), 191–213. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.13