Kamarad, E. (2018). Wpływ traktatu lizbońskiego na unijne prawo prywatne międzynarodowe. Politeja, 15(3(54), 216–227. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.14