Dulak, M. (2018). Funkcjonowanie mechanizmu wczesnego ostrzegania w latach 2010-2016 i perspektywy jego reformyearly warning system. Politeja, 15(3(54), 175–190. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.12