Mach, E. (2018). Edukacyjne implikacje traktatu lizbońskiego. Politeja, 15(3(54), 243–255. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.16