Parol, A. (2018). Wpływ traktatu z Lizbony na zintegrowane zarządzanie granicami Unii Europejskiej. Politeja, 15(3(54), 272–286. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.18