Paterek, A. (2018). Traktat lizboński i jego implikacje dla francusko-niemieckiej współpracy w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Politeja, 15(3(54), 287–300. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.19