Śliwa, R. (2018). Proces regulacji unijnych w świetle traktatu z Lizbony a istota koncepcji narzędzia Oceny Wpływu. Politeja, 15(3(54), 301–311. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.20