Świstak, M. (2020). Mechanizmy rynkowe i interwencja państwa w polityce regionalnej Chińskiej Republiki Ludowej. Politeja, 17(6(69), 51–70. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.69.03