Krzyżanowska-Skowronek, I. . (2020). Stabilność systemu międzynarodowego – wybrane ujęcia i problemy. Politeja, 17(6(69), 71–99. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.69.04