Kastory, A. M. (2021). Znaczenie Dunaju w europejskiej sieci dróg wodnych. Politeja, 17(6(69), 101–112. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.69.05