Popławski, B. . (2020). Politoligwistyka dyplomatyczna: Analiza percepcji Afryki Subsaharyjskiej w exposé ministrów spraw zagranicznych II i III RP. Politeja, 17(6(69), 197–226. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.69.10