Gacek, Łukasz, & Trojnar, E. (2020). Fenomen studiów nad Chinami w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Politeja, 17(6(69), 227-244. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.69.11