Dardziński, P. (2020). Ekonomia polityczna i problemy badań relacji między ekonomią a polityką. Politeja, 17(6(69), 245-257. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.69.12