Tacik, P. (2018). Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony – próba bilansu. Politeja, 15(3(54), 313–324. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.21