Załucki, K. (2018). Wpływ traktatu lizbońskiego na regulacje imigracyjne UE ze szczególnym uwzględnieniem zasady solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi. Politeja, 15(3(54), 325–333. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.22