Antoń, P. (2018). Wpływ traktatu lizbońskiego na zintegrowane zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej. Politeja, 15(3(54), 335–346. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.23