Banach, W. (2018). Aspekty polityki Unii Europejskiej wobec Turcji, Jordanii i Libanu w kontekście kryzysu migracyjnego. Politeja, 15(3(54), 347–359. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.24