Korska, K. (2018). Wpływ traktatu z Lizbony na wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Politeja, 15(3(54), 361–371. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.25