Chmieli, M. . (2013). Polemika między komunitarianizmem a kontraktualistami jako nowa odsłona sporu między iusnaturalizmem a pozytywizmem prawniczym. Politeja, 10(4(26), 127–147. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.06