Gruszczyński, M. . (2013). Ruch turystyczny w Peru w latach 1989-2006. Politeja, 10(4(26), 353–368. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.16