Wiśniewski, J. (2013). W walce o niepodległe państwo: Czesi i Słowacy wobec Rosji w latach 1914-1917. Politeja, 10(4(26), 457–484. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.23