Szumiło, M. . (2013). ,,Realizm” polityczny w kierownictwie PZPR – płaszczyzny i interpretacje. Politeja, 10(3(25), 33–49. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.03