Winiarska‑Brodowska, M. . (2013). Internauci o polityce europejskiej: Analiza porównawcza dyskusji na forum Debate Europe. Politeja, 10(3(25), 465–479. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.27