Walecka‑Rynduch, A. . (2013). Wideoideologia i Youtubizacja jako narzędzia politycznego public relations. Politeja, 10(3(25), 481–499. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.28