Łatka, R. . (2013). Czy prymasa Wyszyńskiego można określać mianem realisty politycznego?. Politeja, 10(3(25), 201–211. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.13