Seń, A. (2022). (Nie)chciane dziedzictwo? Wrocław jako palimpsest . Politeja, 18(5(74), 257–273. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.16 (Original work published December 15, 2021)