Grabowski, M. (2022). Rywalizacja chińsko-amerykańska w drugiej dekadzie XXI wieku: Analiza porównawcza polityki Baracka Obamy i Donalda Trumpa. Politeja, 18(5(74), 315–334. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.19