Kłosowicz, R. . (2021). Między Marokiem a Algierią: Mauretania wobec kwestii Sahary Zachodniej . Politeja, 18(6(75), 143–157. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.07