Kołodziejski, K. (2021). Na autorytarnym kursie: Ograniczenia swobód obywatelskich w Rosji po 2012 roku . Politeja, 18(6(75), 199–217. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.10