Siudak, M. . (2021). Miejsce Rosji w doktrynie Giedroycia: Między partnerstwem a rywalizacją . Politeja, 18(6(75), 237–261. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.12